Compartir: 
El petroli i els bancs centrals perllonguen el to constructiu dels mercats globalsEl petroli i els bancs centrals perllonguen el to constructiu dels mercats globals

El BCE s'ajusta al guió previst. La reunió del Consell de Govern del BCE va tenir poques novetats, tal com s'esperava. L'autoritat monetària no va introduir canvis als tipus d'interès oficials i Draghi va reafirmar la disposició del banc central a adoptar noves mesures expansives si calgués. Així mateix, el president del BCE va destacar els efectes positius, ja perceptibles, de les polítiques monetàries no convencionals sobre els agregats crediticis de la regió. D'altra banda, també es van publicar detalls addicionals del programa de compra de deute privat, entre els quals destaquen la inclusió dels bons d'asseguradores, el límit de compra per emissió del 70% i el venciment residual dels bons elegibles, comprès entre els 6 mesos i els 30 anys.

Comença la temporada de resultats corporatius del 1T 2016 als EUA, que marxa segons el que es preveia. El creixement dels beneficis de les 119 companyies de l'índex S&P 500 que han presentat els seus comptes és del -6,8% interanual. Continua pesant sobre els comptes empresarials l'apreciació del dòlar i la caiguda dels preus del cru dels últims trimestres. Així i tot, la incidència d'ambdós factors sobre els beneficis empresarials tendirà a perdre intensitat en els pròxims trimestres.

Compartir: