Compartir: 
El PIB de la zona de l’euro manté un sòlid ritme de creixementEl PIB de la zona de l’euro manté un sòlid ritme de creixementEl PIB de la zona de l’euro manté un sòlid ritme de creixementEl PIB de la zona de l’euro manté un sòlid ritme de creixement

El PIB de la zona de l’euro manté un sòlid ritme de creixement, del 0,6% intertrimestral (2,5% interanual) en el 3T 2017, i els indicadors econòmics apunten que en el 4T es manté un ritme semblant. Per països, ja es disposa de dades de França, que va avançar un notable 0,5% intertrimestral.

La millora del mercat laboral continua. La taxa d’atur de la zona de l’euro va baixar al setembre fins al 8,9%, 1 p. p. per sota del registre de fa un any i el nivell més baix des de gener de 2009. El marcat descens de l’atur durant aquest últim any va ser generalitzat en tots els països, però destaquen Espanya (del 19,1% al 16,7%) i Portugal (del 10,9% al 8,6%).

La inflació a la zona de l’euro es va moderar fins a l’1,4% interanual a l’octubre, 1 dècima per sota del registre del mes anterior, a causa del menor augment de preus dels components energètic i de serveis. Per la seva banda, la inflació subjacent es va reduir fins a l’1,1%, 0,2 p. p. per sota del registre de setembre. De cara als propers mesos esperem que la inflació subjacent es vagi normalitzant gradualment.

Economia portuguesa

La desocupació continua baixant a bon ritme. La taxa d’atur de setembre es va situar en el 8,6%, una reducció de 0,2 p. p. respecte al mes d’agost i de 2,3 p. p. respecte a l’any anterior. Per grups d’edat, la taxa d’atur dels joves es va reduir en 2,6 p. p., fins al 25,7%, i la dels adults en 2,3 p. p., fins al 7,2%. Per la seva banda, el ritme de creació d’ocupació es va mantenir vigorós al setembre (+3,2% interanual).

La confiança del consumidor reprèn la tendència alcista a l’octubre. Concretament, aquest índex es va situar en els 4,4 punts, assolint el nivell màxim dels últims 20 anys. Això apunta que el consum de les llars, que ja va créixer un 1,9% interanual en el 2T, seguirà sent un dels principals motors de la recuperació econòmica.

El deute públic es va reduir al setembre fins al 129,3% del PIB, fet que representa un descens de 3,5 p. p. en els últims 12 mesos. Això és indicatiu de l’important procés de consolidació fiscal del país.

Compartir: