Compartir: 
El PIB de la zona de l’euro va mantenir un sòlid ritme de creixement en el 4T 2017El PIB de la zona de l’euro va mantenir un sòlid ritme de creixement en el 4T 2017El PIB de la zona de l’euro va mantenir un sòlid ritme de creixement en el 4T 2017El PIB de la zona de l’euro va mantenir un sòlid ritme de creixement en el 4T 2017

El PIB de la zona de l’euro va mantenir un sòlid ritme de creixement en el 4T 2017. Concretament, el PIB va avançar un 0,6% intertrimestral, només 1 dècima per sota de l’avanç registrat en el 3T. Amb això, l’economia de la zona de l’euro es va expandir el 2017 a un ritme molt superior al del 2016 (un 2,5% comparat amb un 1,8%). Per la seva banda, França, que també va publicar les dades de PIB del 4T, va sorprendre positivament amb un avanç del 0,6% intertrimestral, el que ha situat el còmput anual del país en l’1,9% (davant l’1,6% del 2016).

La inflació a la zona de l’euro es modera fins a l’1,3% al gener, 1 dècima per sota del registre del mes anterior, a causa del menor augment dels preus energètics i d’aliments no processats. Per la seva banda, la inflació subjacent es va emplaçar en l’1,2%, 1 dècima per sobre del registre de desembre. De cara als propers mesos, esperem que la millora de l’activitat en el conjunt de la zona de l’euro es tradueixi en increments graduals de la inflació subjacent, situant-la al voltant de l’1,5% a finals d’any.

El clima de confiança a la zona de l’euro es manté en nivells elevats. Així, al gener, l’índex de sentiment econòmic (ESI) va arribar als 114,7 punts, un registre que, tot i que se situa lleugerament per sota del de desembre, es manté en nivells no vistos des de l’any 2000.

Economia portuguesa

Els indicadors de sentiment econòmic de gener continuen mostrant l’optimisme d’empresaris i consumidors. Concretament, l’indicador de sentiment econòmic de les empreses es va estabilitzar en els 1,9 punts al gener, un registre elevat i similar a la mitjana del 2017, i que apunta a un dinàmic avanç de l’activitat en els propers mesos. Per la seva banda, l’indicador de confiança dels consumidors es va situar en un nivell considerable tot i la caiguda mensual (1,3 punts, per sobre de la mitjana dels últims anys).

La inflació es va moderar 4 dècimes al gener, fins a l’1,1%, empesa, en part, per la desacceleració del component energètic i d’aliments no elaborats. Amb tot, de cara als propers mesos, esperem que torni a recuperar-se de forma gradual.

La ràtio de deute públic va disminuir el 2017. El deute públic es va situar al final de l’any en el 125,9% del PIB (segons el criteri de Maastricht), fet que suposa un descens de 4,2 p. p. respecte al nivell del 2016. Per la seva banda, el deute públic net de dipòsits de l’Administració pública es va situar a l’octubre en el 115,8% del PIB. La reducció d’aquest deute hauria de continuar en els pròxims trimestres, afavorida per la recuperació econòmica i la millora de les finances públiques.

Compartir: