Compartir: 
El PIB es desaccelera lleugerament en el 3TEl PIB es desaccelera lleugerament en el 3T

El PIB es desaccelera lleugerament en el 3T, però manté un ritme sòlid. En concret, va avançar un 0,8% intertrimestral, 1 dècima menys que en el 2T. En termes interanuals, el creixement es va mantenir en el 3,1%. La demanda interna va contribuir en 2,7 p. p. (4 dècimes més que en el 2T), gràcies al bon acompliment de la inversió en equip i del consum privat. Per la seva banda, la contribució de la demanda externa va ser de 0,4 p. p. (4 dècimes menys que en el 2T).

El turisme s’alenteix. En particular, a l’octubre, Espanya va rebre 7,3 milions de turistes estrangers. Tot i que això representa un augment de l’1,8% respecte a l’octubre de 2016, suposa una notable desacceleració respecte al 10,4% registrat de mitjana entre gener i setembre.

Les dades d’execució pressupostària de les A. P. apunten a la consecució de l’objectiu de dèficit del 3,1% del PIB el 2017. Concretament, el dèficit de l’Estat es va situar en l’1,1% del PIB a l’octubre (en l’acumulat de l’any), fet que suposa una millora de 0,9 p. p. pel que fa al registre d’un any enrere.

La concessió de crèdit bancari evoluciona favorablement. A l’octubre, la nova concessió de crèdit a les llars per a la compra d’habitatge va avançar un 16,8% interanual en l’acumulat de l’any i el nou crèdit al consum, un elevat 17,2%. En la mateixa línia, el crèdit a pimes va augmentar un significatiu 8,7%, mentre que les noves operacions a grans empreses es comencen a recuperar (0,5%).

Compartir: