Compartir: 
El PIB es desaccelera lleugerament segons el previstEl PIB es desaccelera lleugerament segons el previstEl PIB es desaccelera lleugerament segons el previst

El PIB va créixer un 0,7% intertrimestral (3,2% interanual) en el 3T, un avanç significatiu tot i que 1 dècima per sota de l’avanç del 2T. A falta de conèixer el detall per components de demanda, els indicadors avançats apunten que el consum privat va continuar sent el principal motor del creixement. Amb la publicació d’aquesta dada, l’INE també va revisar la sèrie històrica del PIB trimestral. Les noves dades mostren que el creixement va ser una mica més vigorós en els trimestres precedents.

La creació d’ocupació va ser molt robusta en el 3T segons l’EPA. La taxa de variació interanual de l’ocupació es va accelerar al 2,7% (2,4% en el 2T). L’augment substancial de l’ocupació va permetre que la taxa d’atur es reduís significativament, fins al 18,9% (1,1 p. p. menys que en el trimestre anterior). Aquest considerable descens de l’atur és habitual en el tercer trimestre, ja que coincideix amb la temporada turística, però cal destacar que la recuperació del mercat laboral està sent generalitzada en tots els sectors d’activitat. La recuperació de l’ocupació continuarà en els pròxims trimestres tot i que a un ritme menor.

La inflació intensifica la seva recuperació a l’octubre i arriba al 0,7% (0,2% al setembre) per la pujada dels carburants i l’electricitat. El dinamisme del consum i l’efecte esglaó del preu del petroli seguiran tirant de la inflació a l’alça.

Fins a l’agost, el dèficit del conjunt de les Administracions públiques es va situar en el 3,3% del PIB (excloent-hi les corporacions locals), 1 dècima per sota del registre d’agost de 2015. Fins al setembre, el dèficit de l’Estat es va situar en el 2,6% del PIB (2,3% al setembre de 2015). La reforma de l’impost de societats aprovada recentment pel Govern hauria de corregir aquesta tendència en el tram final de l’any i permetre complir amb l’objectiu de dèficit del 4,6% pactat amb la Comissió Europea.

La concessió d’hipoteques sobre habitatges manté la tendència alcista i compta amb el suport d’unes condicions de finançament favorables. Així, a l’agost, el nombre d’hipoteques va augmentar un 14,2% interanual en l’acumulat de 12 mesos.

Compartir: