Compartir: 
El PIB manté un ritme sòlid de creixement en el 1T 2018El PIB manté un ritme sòlid de creixement en el 1T 2018El PIB manté un ritme sòlid de creixement en el 1T 2018

El PIB manté un ritme sòlid de creixement en el 1T 2018. Així, el model de previsió nowcasting del PIB de CaixaBank Research prediu un creixement del 0,7% intertrimestral en el 1T, un registre d’acord amb el que s’esperava en el nostre escenari central de previsions. De cara als propers trimestres, preveiem que el PIB mantingui un ritme d’avanç robust, si bé una mica més suau a causa d’una menor empenta dels vents de cua (preus del petroli més elevats i tipus d’interès estables o lleugerament més alts).

El saldo comercial de béns empitjora al gener amb un dèficit del 2,2% del PIB (acumulat de 12 mesos), superior a l’1,6% d’un any abans. El deteriorament es va deure, en bona part, a l’increment de les importacions energètiques, davant l’encariment del petroli. La balança no energètica, però, més indicativa de la tendència de fons del comerç de béns, mostra una major estabilitat: amb unes exportacions que van créixer un 6,6% interanual (acumulat de 12 mesos) i que van compensar la solidesa de les importacions (+7,0%, també acumulat de 12 mesos).

Forta correcció de la morositat en el 4T 2017. La caiguda de la taxa de morositat va ser especialment marcada en el segment promotor per la venda de carteres d’actius dubtosos. Amb tot, aquesta taxa encara se situa en un elevat 18,1% i supera amb escreix la morositat de la resta de segments. Pel que fa al saldo de crèdit, tot i el dinamisme de les noves operacions, encara continua contraient-se (–2,0% interanual), amb la notable excepció del saldo de crèdit al consum (+14,3% interanual en el 4T).

Compartir: