Compartir: 
El PIB manté un sòlid ritme d’avançEl PIB manté un sòlid ritme d’avanç

El PIB manté un sòlid ritme d’avanç del 0,8% intertrimestral (3,1% interanual) en el 3T 2017. Es tracta d’una xifra que, tot i que se situa lleugerament per sota de la del 2T, està en línia amb el que s’esperava. Així mateix, el repunt de l’índex de sentiment empresarial PMI de manufactures suggereix que el ritme d’activitat es manté elevat a l’inici del 4T.

Continuen els bons registres laborals a l’octubre. En concret, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 94.368 persones (dada sense desestacionalitzar) i la variació interanual es va mantenir en un elevat 3,5%.

La inflació baixa 2 dècimes a l’octubre, fins a l’1,6%. El descens, a falta del detall per components, s’explica per la desacceleració del preu dels carburants.

El saldo per compte corrent d’agost s’ha situat en el +1,8% del PIB, 20.736 milions d’euros (acumulat de 12 mesos), per sobre dels 18.064 milions d’un any enrere. La millora va estar recolzada pel menor dèficit de rendes i la millora en el superàvit de serveis. En aquest sentit, al setembre van arribar 8,8 milions de turistes internacionals (+11,4% interanual).

El dèficit de les Administracions públiques (excloent les corporacions locals) es va situar en el 2,3% del PIB a l’agost (1,1 p. p. per sota del registre d’agost del 2016). L’evolució positiva dels comptes públics facilita la consecució de l’objectiu de dèficit, element clau per situar el deute públic (encara en el 99,8% del PIB en el 2T) en un camí decreixent.

La concessió de crèdit bancari evoluciona favorablement. Al setembre, la nova concessió de crèdit a les llars per a la compra d’habitatge va avançar un 16,4% interanual en l’acumulat de l’any, i el nou crèdit al consum, un elevat 15,6%. En la mateixa línia, el crèdit a pimes va augmentar un significatiu 7,7% mentre que les noves operacions a grans empreses comencen a recuperar-se (0,8%).

Compartir: