Compartir: 
El PIB va avançar un sòlid 0,7% intertrimestral en el 4T 2017El PIB va avançar un sòlid 0,7% intertrimestral en el 4T 2017

El PIB va avançar un sòlid 0,7% intertrimestral en el 4T 2017, només 1 dècima per sota del registre del 3T. A falta de conèixer el detall per components, el consum privat hauria reduït lleugerament el seu ritme d’avanç, segons apunta l’evolució de les vendes al detall (van avançar un 0,9% interanual de mitjana en el 4T, comparat amb un 1,7% en el 3T). Per al conjunt de l’any 2017, el creixement del PIB es va situar en el 3,1% i les perspectives per al 2018 continuen sent molt positives.

Bona evolució del mercat laboral al gener. En termes desestacionalitzats, els afiliats a la Seguretat Social van augmentar en 66.578 persones (superior a l’augment mensual mitjà del 2017 de 50.935 persones). No obstant això, com és habitual al gener, si mirem la sèrie sense desestacionalitzar, el nombre d’afiliats va disminuir (–178.000) i l’atur registrat va augmentar (64.000).

La inflació torna a moderar-se al gener: 6 dècimes fins al 0,5%. A falta del detall per components, la moderació es va explicar per l’efecte de base del preu de l’electricitat, que s’havia situat en màxims al gener del 2017.

El saldo per compte corrent de novembre es va situar en l’1,7% del PIB (acumulat de 12 mesos), una xifra significativa tot i situar-se lleugerament per sota de la de l’any anterior. L’augment de les importacions de béns van alimentar el deteriorament, compensat en part pel menor dèficit de rendes i la millora del superàvit de serveis. En aquest sentit, 2017 va acabar amb bones xifres en l’àmbit turístic (malgrat l’alentiment en el 4T). En concret, van arribar 81,8 milions de turistes internacionals, el que representa un 8,6% més que el 2016.

L’activitat creditícia va ser molt dinàmica el 2017. La nova concessió de crèdit a llars per a la compra d’habitatge i per a consum va créixer de forma significativa (17,4% i 17,9%, respectivament). Pel que fa a les empreses, la nova concessió de crèdit a pimes va seguir avançant (8,1%), mentre que el crèdit a empreses grans va tornar a créixer (0,9%), després del fort retrocés experimentat el 2016.

Compartir: