Compartir: 
El PIB va créixer un 3,2% el 2016, impulsat per la demanda internaEl PIB va créixer un 3,2% el 2016, impulsat per la demanda internaEl PIB va créixer un 3,2% el 2016, impulsat per la demanda interna

El PIB va créixer un 3,2% el 2016, impulsat per la demanda interna i amb una contribució positiva de l’externa. En concret, la demanda interna va contribuir amb 2,79 p. p. al creixement anual del PIB i l’externa, en 0,45 p. p., gràcies a la bona evolució de les exportacions i al moderat avanç de les importacions. Els indicadors avançats del 1T apunten que el ritme de creixement continua sent alt en l’inici d’aquest any.

El ritme de creació d’ocupació es manté elevat al febrer. L’increment del nombre d’afiliats a la Seguretat Social, de 46.079 en termes desestacionalitzats, és un bon registre, i la millora és generalitzada en la majoria de sectors d’activitat. Amb aquesta dada, la taxa de variació interanual es va accelerar fins al 3,4%.

La inflació de febrer es manté en el 3,0%, després del repunt de gener. La inflació seguirà en cotes similars a les actuals fins a mitjans de 2017 a causa de l’efecte esglaó del preu del petroli.

El saldo per compte corrent es va situar en el +2,0% del PIB el 2016. En particular, el superàvit corrent va ascendir fins als 22.307 milions d’euros en l’acumulat de l’any, per sobre dels 14.725 milions del 2015 gràcies a la disminució del dèficit comercial de béns. D’altra banda, al gener van arribar 3,9 milions de turistes internacionals, fet que suposa un increment del 10,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.

La concessió de crèdit va seguir evolucionant favorablement al gener. En particular, va destacar el creixement de les noves operacions per al consum i per a la compra d’habitatge, que van continuar avançant amb força (28,5% i 18,2% interanual en l’acumulat de 12 mesos, respectivament). La resta de segments van mantenir la tendència positiva, excepte la concessió de crèdit a grans empreses (–31,7% interanual).

Compartir: