Compartir: 
El ritme d’activitat de la zona de l’euro continua millorant en el 2TEl ritme d’activitat de la zona de l’euro continua millorant en el 2T

El ritme d’activitat de la zona de l’euro continua millorant en el 2T. L’índex de sentiment empresarial compost (PMI) es va situar en els 56,8 punts per al conjunt de la zona de l’euro, el mateix que en el mes anterior i en zona clarament expansiva (per sobre dels 50 punts). Per països, l’índex va avançar significativament tant a França (57,6 punts) com a Alemanya (57,3), la qual cosa apunta a un fort avanç de l’activitat en el 2T.

L’activitat econòmica s’accelera a Alemanya en el 1T 2017. El PIB va avançar un 0,6% intertrimestral en el 1T 2017, un ritme 2 dècimes superior al del trimestre anterior. En termes interanuals, l’avanç es va situar en l’1,7%. La demanda interna va continuar sent robusta, amb un avanç més elevat tant del consum com, en particular, de la inversió. Encara que la seva aportació al creixement va ser menor a causa de la caiguda de les existències, que s’espera que sigui temporal. Per la seva banda, la demanda externa va tenir una contribució positiva, la qual cosa esperem que continuï en els pròxims trimestres amb el suport de l’acceleració gradual del creixement global.

Compartir: