Compartir: 
El ritme d’activitat s’accelera en el 1TEl ritme d’activitat s’accelera en el 1T

El ritme d’activitat s’accelera en el 1T. L’índex de sentiment empresarial compost (PMI) per a la zona de l’euro va augmentar fins als 56,7 punts al març, el nivell més alt des d’abril de 2011 i en zona clarament expansiva (per sobre dels 50 punts). Per països, l’augment va ser liderat per França, amb un PMI compost que va arribar als 57,6 punts (55,9 el mes anterior). També va destacar el bon registre d’Alemanya, que va pujar fins als 57,0 punts (56,1 al febrer).

Lleuger avanç dels costos salarials en el 4T. Els costos salarials per hora en el conjunt de la zona de l’euro van augmentar un 1,6% interanual en el 4T 2016, una mica per sobre del creixement mitjà del 1T-3T. Per països, els costos salarials van avançar a un ritme més elevat a Alemanya (2,9% interanual) i a França (1,5%), mentre que a Itàlia van registrar un creixement feble, després de diversos trimestres en negatiu.

El dèficit públic de Portugal va arribar al 2,1% del PIB el 2016, per sota de l’objectiu d’estabilitat marcat per la Comissió Europea (–2,5% del PIB). Aquesta xifra suposa una millora de 2,3 p. p. respecte al dèficit de 2015 (–4,4%) i s’ha recolzat tant en la recuperació econòmica com en mesures d’ajust pressupostari. Per la seva banda, el deute públic es va situar en el 130,4% del PIB, 1,4 p. p. per sobre del registre de 2015.

Compartir: