Compartir: 
El ritme de creixement del PIB es manté elevat en el 2TEl ritme de creixement del PIB es manté elevat en el 2TEl ritme de creixement del PIB es manté elevat en el 2T

El ritme de creixement del PIB es manté elevat en el 2T. El model de previsió del PIB de CaixaBank Research prediu un creixement del 0,8% intertrimestral en el 2T 2017, una xifra molt similar al registre del 1T 2017. Destaca la bona evolució dels indicadors referents al consum privat i al sector exterior. Pel costat de l’oferta, el bon to dels indicadors de sentiment ha anat acompanyat de bones xifres en el sector industrial i en la construcció.

Les exportacions continuen robustes. A l’abril, el dèficit comercial de béns va ser de l’1,9% del PIB (acumulat de 12 mesos), inferior al 2,0% del mateix període de 2016. Les exportacions (acumulat de 12 mesos) van créixer un 4,4% respecte al mateix període del 2016. Les importacions, per la seva banda, van pujar un 3,9% i les no energètiques, un 4,2%.

El crèdit bancari continua recuperant-se i la morositat, descendint. El desglossament del crèdit del 1T 2017 mostra que el crèdit al consum continua creixent a bon ritme, mentre que el crèdit a la resta de segments encara cau, però cada vegada a un menor ritme. Per la seva banda, la taxa de morositat va seguir descendint de forma bastant generalitzada en tots els segments. Amb tot, cal assenyalar que la morositat en la construcció i en el crèdit al promotor encara continuen en cotes molt altes. A mitjà termini, la reducció de la morositat seguirà recolzada per la millora de l’activitat econòmica i del mercat laboral, i per les vendes de carteres d’actius dubtosos.

Compartir: