Compartir: 
El ritme de creixement del PIB es va accelerar 1 dècima, fins al 0,8% intertrimestral, en el 1T 2017El ritme de creixement del PIB es va accelerar 1 dècima, fins al 0,8% intertrimestral, en el 1T 2017El ritme de creixement del PIB es va accelerar 1 dècima, fins al 0,8% intertrimestral, en el 1T 2017

El ritme de creixement del PIB es va accelerar 1 dècima, fins al 0,8% intertrimestral, en el 1T 2017. En termes interanuals, el ritme d’avanç es va mantenir en el 3,0%. A falta del detall per components, els indicadors avançats d’activitat apunten que el consum privat va continuar sent el principal motor del creixement, tot i que hauria moderat lleugerament el seu ritme d’avanç i, en canvi, la inversió en equip hauria recobrat dinamisme. Les exportacions, per la seva banda, també van mostrar un molt bon comportament en els dos primers mesos de l’any.

El creixement de l’ocupació es va mantenir en el 2,3% interanual en el 1T 2017, segons l’EPA. En termes desestacionalitzats, la variació trimestral va ser del 0,7% (0,5% en el 4T 2016) la qual cosa confirma la bona marxa del mercat laboral. Destaca la bona evolució del sector privat, que continua més que compensant la pèrdua d’ocupació en el sector públic. Com és habitual en el primer trimestre de l’any per motius estacionals, el nombre d’aturats va augmentar lleugerament i la taxa d’atur va repuntar lleument fins al 18,8% (18,6% en el 4T 2016). En els últims 12 mesos, la taxa d’atur ha baixat en 2,2 p. p.

La inflació puja 3 dècimes a l’abril, fins al 2,6%, recolzada en l’augment del preu de l’electricitat i dels preus dels serveis turístics a causa de la Setmana Santa (cal recordar que el 2016 va caure íntegrament al març). En els propers mesos la inflació es moderarà com a conseqüència de la desacceleració del preu del petroli en termes interanuals.

El saldo per compte corrent de febrer es va situar en el +2,1% del PIB, 23.490 milions d’euros en l’acumulat de 12 mesos, per sobre dels 15.618 milions de febrer de 2016. La millora es deu al menor dèficit comercial de béns i de rendes i al major superàvit de serveis. En aquest sentit, al març van arribar 4,9 milions de turistes internacionals, la qual cosa representa un increment interanual del 6,1%. Una dada especialment positiva si es té en compte que la Setmana Santa el 2016 va caure al març.

El dèficit de les Administracions públiques (excloent-hi les Corporacions locals) es va reduir fins al 0,9% del PIB al febrer, 2 dècimes respecte el registre de l’any passat. Per assolir l’objectiu de dèficit del 3,1% del PIB pactat amb la Comissió Europea caldrà un ajust d’1,2 p. p. en el total de l’any. Quant a l’Estat, del qual s’han publicat dades d’execució pressupostària fins al març, el dèficit es va situar en el 0,5% del PIB (0,9% al març de 2016).

Compartir: