Compartir: 
El ritme de creixement es manté robust mentre que els preus repunten de forma temporalEl ritme de creixement es manté robust mentre que els preus repunten de forma temporal

Al gener, la inflació va repuntar fins al 3,0%, 1,4 p. p. més que al desembre, per la pujada dels preus de l’electricitat (un 26,4% interanual) i per l’efecte esglaó del preu dels carburants (que continuarà fins a l’estiu). La inflació subjacent va avançar fins a l’1,1% (1,0% al desembre) i mantindrà una moderada tendència a l’alça recolzada en el dinamisme del consum.

El deute de les Administracions públiques va tancar el 2016 en el 99,0% del PIB, prop d’1 p. p. per sota del registre de desembre de 2015. Aquest nivell de deute elevat posa de manifest la importància de seguir amb els esforços de consolidació fiscal. En aquest sentit, i com a conseqüència de les mesures pressupostàries adoptades pel Govern al desembre de 2016, la Comissió Europea ha millorat la previsió de dèficit per al 2017 al 3,5% del PIB (abans del 3,8%) però considera que aquestes mesures continuen sent insuficients per assolir l’objectiu del 3,1% del PIB.

La taxa de morositat es va reduir fins al 9,1% al desembre. En els últims dos anys, la morositat s’ha reduït en 4,5 p. p. des del màxim assolit al desembre de 2013. Es consolida, així, la tendència descendent dels crèdits dubtosos, que al desembre van retrocedir un 13,5% interanual.

Compartir: