Compartir: 
El ritme d'avanç de l'activitat i de la creació d'ocupació es modera en el 1T segons el guió previstEl ritme d'avanç de l'activitat i de la creació d'ocupació es modera en el 1T segons el guió previstEl ritme d'avanç de l'activitat i de la creació d'ocupació es modera en el 1T segons el guió previst

La producció industrial es desaccelera, mentre que el sector serveis recupera el pols. L'índex de producció industrial va reduir el ritme de creixement al 2,2% interanual al febrer a causa, sobretot, de la reculada de la producció de béns energètics (-8,0% interanual). D'altra banda, el sector serveis continua mostrant un gran vigor: al març, l'índex de sentiment empresarial PMI va augmentar fins als 55,3 punts, amb la qual cosa va recuperar el terreny perdut durant els dos primers mesos de l'any. Aquests indicadors avançats d'activitat són compatibles amb la nostra previsió de creixement del PIB, del 0,7% intertrimestral en el 1T.

El ritme de creació d'ocupació es va mantenir robust al març, amb un ascens de 59.161 persones (dades desestacionalitzades). Aquest ritme va permetre que la taxa de variació interanual continués en cotes elevades (2,8%). El sector serveis va experimentar un fort avanç, tot i que hi va contribuir el fet que enguany la Setmana Santa caigués íntegrament al març, i no pas entre el març i l'abril com l'any passat. L'augment de l'ocupació en la indústria i en la construcció va ser lleugerament més contingut que el que va tenir lloc durant el mateix mes de l'any anterior. Les dades van confirmant el nostre escenari de recuperació enèrgica del mercat laboral que, tanmateix, es va desaccelerant a poc a poc.

El mercat immobiliari manté el ritme de creixement. Les compravendes d'habitatges van créixer al febrer el 10% interanual (en l'acumulat de 12 mesos) i se situen en nivells similars als de l'inici del 2012. No obstant això, la pressió sobre els preus és molt diferent entre regions, perquè l'estoc d'habitatges nous per vendre i el creixement de les compravendes és molt heterogeni.

Compartir: