Compartir: 
El ritme de creixement de la zona de l'euro es redueix lleugeramentEl ritme de creixement de la zona de l'euro es redueix lleugerament

El PIB de la zona de l'euro va créixer el 0,3% intertrimestral en el 3T 2015 (1,6% interanual). La recuperació de la zona de l'euro continua, però a un ritme moderat: el creixement intertrimestral del 3T és una dècima inferior al registrat el trimestre anterior. Mentre que el creixement d'Itàlia es va reduir fins al 0,2%, Alemanya i França van créixer el 0,3% intertrimestral en el 3T. En particular, França ha tornat a creixements positius en el 3T, després que s'estanqués en el trimestre anterior. A més, per components de demanda, la demanda interna francesa va contribuir positivament, en 0,3 p. p., al creixement del PIB, i l'augment de la variació d'existències (+0,7 p. p.) va compensar completament la contribució negativa de la demanda externa (-0,7 p. p.). Per a la resta de països de la zona de l'euro, encara no es coneix el desglossament de l'avanç del PIB per components de demanda.

La recuperació de l'Europa emergent es consolida. Les dades de PIB del 3T mostren que els països de la regió mantenen un ritme de creixement elevat, en línea amb el potencial a llarg termini, tot i que una mica inferior al del 2T. Aquesta trajectòria positiva és deguda principalment que la regió es recolza en la recuperació de la zona de l'euro. Rússia, encara en recessió, és l'única excepció. Tot i així, la caiguda del PIB, del 4,1% interanual, va ser menor que l'experimentada en el 2T, la qual cosa suggereix que la recessió russa sembla que entra en una etapa d'estabilització.

Compartir: