Compartir: 
El ritme de creixement es va accelerar lleugerament en el 2T, però l'impacte en preus segueix sent contingutEl ritme de creixement es va accelerar lleugerament en el 2T, però l'impacte en preus segueix sent contingutEl ritme de creixement es va accelerar lleugerament en el 2T, però l'impacte en preus segueix sent contingut

L'economia espanyola va accelerar el ritme de creixement fins a l'1,0% intertrimestral en el 2T (3,1% interanual), una dècima més que el trimestre precedent. A falta del detall per components, els indicadors avançats d'activitat apunten a un gran dinamisme de la demanda interna, sobretot del consum privat, que es recolza en la millora del mercat laboral. Amb tot, cal assenyalar que els indicadors del trimestre han anat de més a menys, per la qual cosa preveiem una lleugera desacceleració del ritme de creixement de cara al segon semestre de l'any.

Els preus es van mantenir estables el juliol. L'indicador avançat de l'IPC va revelar un lleu retrocés de la inflació fins al 0,0% el juliol (+0,1% el juny) mogut per la caiguda del preu dels carburants (concretament, el petroli es va contreure un -8,9% respecte al mes anterior). En la zona euro, la inflació general es va mantenir en el 0,2% i la subjacent va avançar una dècima fins al 0,9%, afavorida per la bona evolució de la demanda interna.

Prossegueix la millora en el saldo per compte corrent. El saldo per compte corrent acumulava un superàvit de 12.277 milions d'euros el maig, al voltant de l'1,2% del PIB (dades acumulades de 12 mesos). Això representa una millora de prop de 4.000 milions respecte al superàvit assolit el desembre de 2014, i ha estat conseqüència tant de l'ampliació del superàvit de béns i serveis com del menor dèficit del saldo de rendes primàries i secundàries.

El Govern presenta els Pressupostos Generals de l'Estat de 2016. La reducció del dèficit de l'Administració Central prevista (de 7 dècimes, fins al 2,2% del PIB) es recolza en un quadre macroeconòmic favorable, que té en compte un creixement del PIB del 3,0%. Es preveu que els ingressos tributaris augmentin un 4,0%, i que la despesa disminueixi un 4,4% fruit de la davallada del pagament d'interessos i del menor pagament de prestacions d'atur. Així mateix, els pressupostos tenen en compte una pujada de l'1,0% de salari dels empleats públics i del 0,25% de les pensions.

Compartir: