Compartir: 
El ritme de creixement es manté robust en el 4TEl ritme de creixement es manté robust en el 4T

Els bons indicadors d'activitat d'octubre indiquen que el ritme de creixement es manté en el 4T. El volum de negoci del sector serveis va augmentar un notable 5,8% interanual a l'octubre, cosa que corrobora el lideratge dels serveis en la recuperació. El sector industrial, una mica més endarrerit, depara cada vegada millors dades: la xifra de negocis va avançar un 3,1% interanual durant el mateix mes. A més, la bona evolució de l'entrada de comandes industrials, sobretot les procedents de l'exterior, fa preveure la continuïtat de la bona marxa d'aquest sector.

Es confirma que la inflació va augmentar 4 dècimes fins el -0,3% el novembre, resultat de la caiguda més atenuada dels preus de l'energia respecte a l'octubre (en termes interanuals). La inflació subjacent, aliena a les fluctuacions de l'energia i dels aliments frescos, va avançar 1 dècima i es va situar en l'1,0%, recolzada per la fortalesa del consum de les llars. De cara als propers mesos, el camí de la inflació general seguirà veient-se altament condicionada per l'evolució del preu del petroli.

El crèdit bancari dóna suport a la recuperació. En el 3T, el crèdit destinat a activitats productives no lligades a la construcció va seguir recuperant-se. Destaca l'increment del sector serveis (3,2% interanual). El saldo viu de crèdit a llars va moderar el seu ritme de retrocés, en especial el crèdit al consum, que preveiem que aviat anotarà taxes positives. La major disposició de les entitats a concedir crèdit es recolza en uns balanços bancaris cada vegada més sanejats: la taxa de morositat es va reduir en 1 dècima fins al 10,6% a l'octubre.

Compartir: