Compartir: 
El ritme d'expansió es modera segons el que es preveiaEl ritme d'expansió es modera segons el que es preveiaEl ritme d'expansió es modera segons el que es preveia

Els indicadors d'activitat continuen sent robustos, malgrat l'alentiment del febrer. L'índex PMI del sector manufacturer i el de serveis van recular lleugerament i es van situar en els 54,1 punts. Aquests registres, clarament per damunt dels 50 punts, reforcen el nostre escenari d'expansió robusta del PIB en el primer trimestre de l'any, tot i que el ritme és una mica més suau que el del 2015.

El ritme de creació d'ocupació es modera al febrer, però continua en taxes elevades (3,0% interanual). L'increment del nombre d'afiliats a la Seguretat Social, de 32.492 persones en termes desestacionalitzats, és un bon registre, sobretot si es té en compte que va rebre la influència a la baixa d'una disminució puntual de llocs de treball a l'agricultura. La resta de sectors (indústria, construcció i serveis) van experimentar augments sòlids, molt similars als del febrer de 2015.

Tercer any consecutiu de superàvit per compte corrent, que va arribar als 16.700 milions d'euros el 2015, un registre àmpliament afavorit per la disminució del dèficit de rendes primàries i secundàries i per la caiguda del preu del petroli. El 2016 esperem una lleugera millora, gràcies també al baix preu del cru i a la fortalesa dels serveis. En aquest sentit, després de tancar el 2015 amb 68 milions de turistes, el començament d'enguany al sector turístic continua sent consistent, amb un creixement interanual de l'11% al gener.

El ritme d'avanç de la concessió de crèdit nou es modera, encara que continua evolucionant favorablement. En particular, les taxes de creixement de les noves operacions per a la compra d'habitatges es van alentir al gener. En canvi, el volum de noves operacions per al consum va continuar creixent amb força (22,2% interanual de l'acum. 12 mesos). Pel que fa al nou crèdit a societats no financeres, destaca la bona evolució del crèdit a pimes (12,3% interanual de l'acum. 12 mesos), una dada molt positiva, atès que aquest segment depèn en gran part del crèdit bancari per dur a terme els projectes empresarials. 

Compartir: