Compartir: 
El saldo per compte corrent de la zona de l’euro torna a millorar al novembreEl saldo per compte corrent de la zona de l’euro torna a millorar al novembreEl saldo per compte corrent de la zona de l’euro torna a millorar al novembre

El saldo per compte corrent de la zona de l’euro torna a millorar al novembre. En particular, el superàvit per compte corrent (acumulat de 12 mesos) va arribar als 386.090 milions d’euros al novembre, un registre equivalent al 3,5% del PIB i superior als 375.098 milions d’euros del mateix període de 2016. En termes de composició, aquesta millora va ser deguda al major superàvit de la balança de serveis i al menor dèficit de rendes, que van compensar el deteriorament del superàvit de béns. De cara als propers mesos, esperem que el superàvit extern mantingui aquesta tendència a l’alça, emparat pel major dinamisme de l’activitat global.

Economia portuguesa

El turisme segueix exhibint un dinamisme elevat. Així, en l’acumulat fins al novembre, Portugal va rebre 12,1 milions de turistes no residents, un 11,6% més que en el mateix període de l’any anterior. Per nacionalitats, van destacar els turistes britànics (15,5% del total), seguits dels espanyols (13,2%), els francesos (10,7%) i els alemanys (10,4%). Aquesta bona dinàmica del turisme lusità fa preveure un altre molt bon any per al sector el 2018.

Els indicadors econòmics més recents apunten a un avanç significatiu de l’activitat en el 4T 2017, tot i que una mica més moderat que en trimestres anteriors. Així, l’indicador d’activitat econòmica va avançar un 3,2% interanual al novembre, 0,1 p. p. més que a l’octubre. El moviment d’aquest índex reflecteix, en part, la millora experimentada pel sector turístic, que compensa la lleugera desacceleració d’altres sectors. D’altra banda, l’indicador d’inversió va augmentar un significatiu 9,9% interanual al novembre.

Compartir: