Compartir: 
El sector exterior continua millorant El sector exterior continua millorant

El dèficit comercial de béns es redueix a l’agost, fins als –10.996 milions d’euros en l’acumulat de l’any (una millora de 5.075 milions d’euros respecte al 2015). Les exportacions de béns van caure un 0,4% interanual a l’agost (acumulat de tres mesos), però la major reculada de les importacions (del 3,5%) va permetre aquest increment del saldo. Pel que fa al tipus de béns, cal esmentar que la disminució del desequilibri exterior s’explica pel menor dèficit energètic, ja que el superàvit no energètic va presentar un lleuger deteriorament.

El deute públic augmenta a l’agost. El deute del conjunt de les Administracions públiques es va situar en 1,021 bilions d’euros. L’elevat nivell de deute públic recorda la necessitat de seguir amb els esforços de consolidació fiscal.

La taxa de morositat es manté en el 9,4% a l’agost, igualant el registre de juliol. El saldo de crèdit dubtós gairebé no es va reduir a l’agost (–790 milions d’euros) fins a situar-se en els 120.037 milions d’euros. Amb tot, estimem que la taxa de morositat seguirà descendint en els propers mesos gràcies a la millora de l’economia, els baixos tipus d’interès, així com a la venda de carteres de préstecs dubtosos.

Compartir: