Compartir: 
El sector serveis es consolida com el principal motor de la recuperació El sector serveis es consolida com el principal motor de la recuperació El sector serveis es consolida com el principal motor de la recuperació

El sector serveis manté el to, però la indústria es desaccelera. L’índex de la xifra de negocis del sector serveis va avançar un robust 4,4% interanual al juliol, 1 dècima més que al mes anterior, i corrobora la bona marxa del sector. En canvi, l’índex de la xifra de negocis de la indústria va accelerar la seva caiguda (–2,8% interanual). I, tot i que això, en bona part, s’explica pel retrocés del sector energètic, la disminució en l’entrada de comandes a la indústria (–8,0% interanual) no fa preveure una millora del sector.

El saldo comercial millora però preocupa el retrocés de les exportacions. Al juliol, les exportacions de béns van caure un 1,0% interanual en l’acumulat de tres mesos (en part, per efectes de calendari). De tota manera, gràcies a la bona evolució de les exportacions en el primer semestre, del començament d’any ençà acumulen un creixement del 0,5% respecte al mateix període de 2015. Per la seva banda, el retrocés més elevat de les importacions al juliol, del –4,1% interanual en l’acumulat de tres mesos, va ajudar a millorar el dèficit comercial, que es va situar en els 8.436 milions d’euros en l’acumulat de gener a juliol (comparat amb un dèficit de 12.876 milions en el mateix període de 2015).

El creixement del crèdit bancari continua donant suport a la recuperació. El desglossament del crèdit bancari del 2T 2016 per segments mostra una moderació de la caiguda del crèdit als sectors productius, encara que el crèdit promotor i del sector de la construcció segueixen retrocedint a taxes elevades. Pel que fa al finançament de les llars, el crèdit al consum va mantenir el seu elevat creixement i el lligat a l’habitatge va suavitzar el seu ritme de descens. Per la seva banda, la taxa de morositat es va mantenir en el 9,4% al juliol, i acumula una caiguda d’1,6 p. p. en els últims 12 mesos. Per segments, destaca la reducció de la taxa de morositat del crèdit promotor en l’últim any.

 

Compartir: