Compartir: 
El superàvit per compte corrent del conjunt de la zona de l’euro disminueix lleugerament, tot i que es manté en nivells elevats

El superàvit per compte corrent del conjunt de la zona de l’euro disminueix lleugerament, tot i que es manté en nivells elevats. En particular, a l’agost, aquest es va situar en el 3,1% del PIB (acumulat de 12 mesos), lleugerament per sota del 3,3% del mateix període de 2016. Aquest deteriorament va ser degut al menor superàvit de béns, tot i la millora en el superàvit de serveis i el dèficit de rendes més baix. Per la seva banda, a Portugal el superàvit per compte corrent (acumulat de 12 mesos) va arribar als 980 milions d’euros, un registre superior als 787 milions d’euros de l’agost de 2016 i equivalent al +0,5% del PIB.

El bon to de l’activitat es manté al setembre a Portugal. Així, l’indicador d’activitat del Banc de Portugal, que resumeix l’evolució dels indicadors d’alta freqüència de l’economia lusitana, va tornar a augmentar al setembre (+3,9% interanual), mantenint així la tendència a l’alça iniciada el 2016. Destaca l’evolució del subindicador de consum privat, que es manté en cotes elevades (2,6% interanual).

Compartir: