Compartir: 
Els bancs centrals mantenen el rumb de les seves respectives estratègies de política monetàriaEls bancs centrals mantenen el rumb de les seves respectives estratègies de política monetària

La Reserva Federal (Fed) roman en mode espera i adopta un to conservador. La reunió del Comitè Federal de Mercat Obert de la Fed no va deparar sorpreses i va mantenir el tipus d’interès oficial en l’interval 0,50%-0,75%. Després de la pujada de tipus efectuada el passat mes de desembre, els membres de l’autoritat monetària van optar per transmetre un missatge de continuïtat. Com a element nou, l’entitat va destacar la millora recent dels indicadors de confiança i sentiment. No obstant això, l’organisme presidit per J. Yellen es va mostrar caut i no va emprar un llenguatge més agressiu al voltant dels seus plans en matèria de tipus d’interès. De fet, el comunicat oficial no va proporcionar pistes addicionals sobre la data de la següent pujada de tipus, que els inversors contemplen que es produeixi a finals del 2T 2017. Després dels missatges de la Fed, els mercats de bons i accions no van mostrar fluctuacions destacables i el dòlar es va depreciar lleument davant de l’euro, fins als 1,08 $.

El Banc del Japó (BoJ) intervé en el mercat de deute sobirà comprant bons per tal d’interrompre el repunt de les rendibilitats del deute sobirà a llarg termini. El moviment del BoJ, emmarcat en la seva estratègia de control de la corba de deute públic, va resultar d’èxit i la yield del bo a 10 anys va baixar 6 p. b., fins al 0,09%. Per la seva banda, el Banc d’Anglaterra va millorar les seves previsions de creixement però no va introduir canvis en la seva política de tipus d’interès i de compra d’actius.

Compartir: