Compartir: 
Els indicadors avançats continuen apuntant a un avanç molt robust de l’activitat econòmicaEls indicadors avançats continuen apuntant a un avanç molt robust de l’activitat econòmica

Els indicadors avançats continuen apuntant a un avanç molt robust de l’activitat econòmica. Al maig, l’índex de la xifra de negocis del sector serveis va avançar un 7,9% interanual i el seu homòleg del sector industrial, un elevat 10,8% interanual. De cara al 3T, l’índex de confiança empresarial mostra un augment en el percentatge dels empresaris que es declaren optimistes amb el trimestre que comença, cosa que augura continuïtat en el bon momentum de l’economia.

La inflació es modera al juny. L’IPC general va pujar un 1,5% interanual, 4 dècimes per sota de l’avanç de maig, per la desacceleració del preu dels carburants i de l’electricitat (en termes interanuals). No obstant això, la inflació subjacent (sense energia ni aliments no elaborats) es va situar en l’1,2%, 2 dècimes per sobre del registre de maig, recolzada per l’augment en els preus d’oci i d’hotels, cafès i restaurants.

El mercat immobiliari manté el seu ritme de creixement. Les transaccions per a la compra d’habitatge van créixer un 12% interanual acumulat de 12 mesos al maig (un creixement molt similar a l’11,8% d’abril). La bona marxa de l’activitat econòmica, el manteniment de les condicions financeres acomodatícies i la puixança de la demanda estrangera seguiran impulsant les compres d’habitatge en els propers trimestres.

El procés de despalanquejament del sector privat segueix el seu curs. En el 1T 2017 es va mantenir la tendència descendent del deute de les llars i de les societats no financeres, que es va situar en el 63,4% i el 101,7% del PIB, respectivament. De cara als propers trimestres, s’espera que el fort creixement del PIB en termes nominals permeti que el despalanquejament continuï i sigui compatible amb un increment en els fluxos de crèdit nou cap a les famílies i les empreses.

Compartir: