Compartir: 
Els indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el 1TEls indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el 1TEls indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el 1T

Els indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el 1T. Pel costat de l’oferta, l’índex de la xifra de negocis empresarial, que representa el 50% de les activitats incloses en el PIB, va avançar un notable 6,0% interanual al febrer. Pel costat de la demanda, les vendes al detall es van mostrar poc dinàmiques (0,0% interanual al febrer), però això s’explica, en part, pel comportament de les vendes en les estacions de servei, un component molt volàtil. Si excloem aquestes vendes, l’avanç va ser del 0,5% interanual.

La inflació baixa 7 dècimes al març, fins al 2,3%, per un alentiment en les taxes d’avanç del preu dels carburants i l’electricitat (en termes interanuals). En els propers mesos, la inflació es moderarà a mesura que la pressió del preu del petroli es vagi reduint.

El saldo per compte corrent es va situar en el 2,0% del PIB al gener. En particular, el superàvit corrent de gener va pujar fins als 22.597 milions d’euros en l’acumulat de 12 mesos, per sobre dels 14.586 milions de gener de 2016 gràcies al menor dèficit comercial de béns. D’altra banda, al febrer van arribar 4,1 milions de turistes internacionals, la qual cosa representa un increment interanual de l’11,9%.

El dèficit públic es va situar en el 4,5% del PIB el 2016 (4,3% del PIB sense ajudes a la banca) i compleix amb l’objectiu d’estabilitat acordat amb la Comissió Europea (4,6%). Per administracions, les comunitats autònomes van reduir el seu dèficit fins al 0,8% del PIB i les corporacions locals van registrar un superàvit del 0,6%. El dèficit de l’Administració central, per la seva banda, es va mantenir en el 2,5%. En canvi, el dèficit de la Seguretat Social va empitjorar 0,4 p. p. fins a l’1,6% del PIB.

La concessió de crèdit nou evoluciona favorablement. Al febrer, la nova concessió de crèdit a les llars per al consum i per a la compra d’habitatge va seguir avançant a taxes molt elevades (18% i 21% interanual en l’acumulat de l’any, respectivament). D’altra banda, s’observa també un increment de la nova concessió de préstecs inferiors a un milió d’euros, generalment destinats a pimes (7% interanual).

Compartir: