Compartir: 
Els indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el 3T, tot i que lleugerament per sota del 2TEls indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el 3T, tot i que lleugerament per sota del 2T

Els indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el 3T, tot i que lleugerament per sota del 2T. Pel costat de l’oferta, va destacar especialment el bon comportament dels indicadors del sector manufacturer. En concret, l’índex de la xifra de negoci de la indústria va avançar un sòlid 6,5% interanual a l’agost (mitjana mòbil de tres mesos), i l’entrada de comandes industrials va accelerar fins al 7,8%. Així mateix, la xifra de negoci del sector serveis va augmentar un significatiu 5,7% interanual (mitjana mòbil de tres mesos). Pel costat de la demanda, l’acceleració de les vendes al detall (2,1% interanual al setembre) apunta que el consum privat continua sent un motor fonamental de creixement.

L’evolució de l’ocupació en el 3T 2017 va ser positiva. En termes desestacionalitzats, el ritme de creació d’ocupació es va mantenir molt elevat, en el 0,75% intertrimestral (0,84% en el 2T 2017). Així mateix, la millora va ser generalitzada en tots els sectors d’activitat. Per la seva banda, el nombre d’aturats va baixar de forma significativa (–589.100 en els últims quatre trimestres), de manera que la taxa d’atur va disminuir fins al 16,4% (–2,5 p. p. en l’últim any).

Compartir: