Compartir: 
Els indicadors d’activitat apunten a una desacceleració molt suau en el 3TEls indicadors d’activitat apunten a una desacceleració molt suau en el 3T

Els indicadors d’activitat apunten a una desacceleració molt suau en el 3T. Així doncs, preveiem que la taxa de creixement del PIB que publicarà l’INE aquesta setmana se situï al voltant del +0,5% intertrimestral, només lleugerament per sota de la dada del 2T. Les xifres de negocis per als sectors de serveis i indústria publicades la setmana passada van mostrar un creixement del 7,2% i un 6,6% interanual (en mitjana mòbil de tres mesos), respectivament, registres còmodament per sobre de les mitjanes de la primera meitat de l’any (del 6,0% en el cas de serveis i del 5,7% en el d’indústria). Per la seva banda, les comandes industrials, un indicador avançat de l’evolució del sector, van créixer a un ritme similar al dels últims tres mesos (5,2%).

La taxa d’atur es va reduir de manera significativa en el 3T, fins al 14,6% (–1,8 punts per sota d’un any enrere i el registre més baix des del 4T 2008). Per la seva banda, l’ocupació va créixer en 478.800 persones en els últims quatre trimestres, un avanç del 2,5% interanual, lleugerament inferior a l’observat en el primer semestre (2,6%), però en línia amb la progressiva desacceleració prevista. De cara als propers trimestres, esperem que la bona evolució del mercat laboral persisteixi, tot i que amb una tendència de millora una mica més gradual, d’acord amb l’esperada suavització del ritme de creixement econòmic.

Signes d’estabilització a la cartera creditícia. En concret, el crèdit a les llars va registrar un creixement positiu al setembre (+0,2% interanual), després de vuit anys de contracció. Aquest avanç va ser degut, en gran mesura, al fort creixement del crèdit al consum (+13,0%), que va compensar la caiguda de la cartera de crèdit per a la compra d’habitatge (–1,7%). Per la seva banda, el crèdit concedit a les societats no financeres va caure un 5,2% interanual. Amb tot, és rellevant esmentar que això és degut, en gran part, a la venda de carteres de crèdit dubtós i a les estratègies de desconsolidació del negoci immobiliari per part d’algunes entitats financeres. Corregint per aquests efectes, la caiguda s’ha situat en el 0,7% interanual a l’agost. Aquestes estratègies de sanejament dels balanços estan ajudant a millorar la taxa de morositat del sector (en el 6,32% a l’agost).

Compartir: