Compartir: 
Els indicadors d’activitat van perdre una mica d’intensitat al desembre, però van tancar l’any en cotes encara elevadesEls indicadors d’activitat van perdre una mica d’intensitat al desembre, però van tancar l’any en cotes encara elevadesEls indicadors d’activitat van perdre una mica d’intensitat al desembre, però van tancar l’any en cotes encara elevades

Els indicadors d’activitat van perdre una mica d’intensitat al desembre, però van tancar l’any en cotes encara elevades. L’índex de la xifra de negocis del sector serveis va avançar un sòlid 6,2% interanual al desembre (mitjana mòbil de tres mesos) i la seva homòloga del sector industrial també va créixer a bon ritme (8,0%). La nota menys positiva la va aportar l’alentiment de l’entrada de comandes en la indústria, que va avançar un 6,5% interanual al desembre (enfront del 9,0% al novembre), a causa de la caiguda de les comandes de fora de la zona de l’euro. En positiu, les comandes del mercat interior i de la zona de l’euro van créixer amb força en el tram final de l’any.

El dèficit comercial de béns es va situar en el 2,1% del PIB el 2017, un registre una mica superior a l’aconseguit el 2016 (1,7% del PIB) davant l’encariment del petroli, que va incrementar el valor de les importacions energètiques. En aquest sentit, el superàvit de béns no energètic en percentatge del PIB es va mantenir pràcticament inalterable el 2017 (en el 0,12% del PIB).

El preu de l’habitatge va avançar un 2,4% el 2017. El ritme de creixement del preu de taxació de l’habitatge es va accelerar en el 4T 2017, amb un augment de l’1,2% intertrimestral (3,1% interanual), i consolida així la tendència alcista del sector immobiliari.

La taxa de morositat es va reduir fins al 7,8% al desembre. En l’últim any, la morositat s’ha reduït en 1,3 p. p. i acumula un descens de 5,8 p. p. des del màxim assolit al desembre de 2013. Es referma, així, la tendència descendent dels crèdits dubtosos, que al desembre van retrocedir un 16% interanual.

Compartir: