Compartir: 
Els indicadors de sentiment apunten a una lleugera acceleració del creixement en el 1TEls indicadors de sentiment apunten a una lleugera acceleració del creixement en el 1TEls indicadors de sentiment apunten a una lleugera acceleració del creixement en el 1T

Els indicadors de sentiment apunten a una lleugera acceleració del creixement en el 1T. L’índex de sentiment empresarial PMI del sector manufacturer es va situar en els 54,8 punts de mitjana en el 1T (54,4 en el 4T) i el seu homòleg del sector serveis en els 56,7 punts (54,9 en el 4T). Es tanca, doncs, un trimestre en què el creixement del PIB va continuar molt robust. En aquest sentit, és possible que l’avanç del PIB en el 1T hagi superat el del 4T (que va ser del 0,7% intertrimestral).

El ritme de creació d’ocupació es va mantenir elevat al març, amb un ascens de 73.941 persones (dada desestacionalitzada). Aquest augment va permetre que la taxa de variació interanual s’accelerés 1 dècima fins al 3,5%. La bona evolució del nombre d’afiliats va ser generalitzada en la majoria de sectors d’activitat. Mereix especial atenció el sector de l’hostaleria que, amb un avanç del 4,7% interanual, no sembla haver notat el fet que aquest any la Setmana Santa cau íntegrament a l’abril (l’any passat va caure al març). L’ocupació en el sector de la construcció també es va mostrar més dinàmica i s’espera que continuï recuperant-se durant aquest any. L’atur registrat, per la seva banda, va baixar en 30.819 persones (dada desestacionalitzada), de manera que el seu ritme de descens es va mantenir en un elevat 9,6% interanual.

La taxa d’estalvi de les llars es va situar en el 7,7% de la renda bruta disponible el 2016. Aquest registre, 5 dècimes per sota del de l’any anterior, s’explica per un creixement de la renda bruta disponible (2,5%) inferior al creixement del consum de les llars (3,0%). Preveiem que en els pròxims trimestres el consum privat continuï avançant amb força, ajudat per la creació d’ocupació i les bones condicions de finançament.

Compartir: