Compartir: 
Els indicadors de sentiment de la zona de l’euro repunten al novembreEls indicadors de sentiment de la zona de l’euro repunten al novembreEls indicadors de sentiment de la zona de l’euro repunten al novembreEls indicadors de sentiment de la zona de l’euro repunten al novembre

Els indicadors de sentiment de la zona de l’euro repunten al novembre. En particular, l’índex de sentiment empresarial compost (PMI) de la zona de l’euro va assolir els 57,5 punts (56 punts a l’octubre), amb avanços tant en el sector manufacturer com en el de serveis. Per països, destaca la millora dels indicadors a Alemanya i França, que van pujar 1 i 2,7 punts fins a arribar als 57,6 i 60,1 punts, respectivament.

La confiança del consumidor continua millorant. Així ho demostra l’indicador de la Comissió Europea que va pujar 1,2 punts fins a arribar als 0,1 punts, el nivell més alt dels últims 15 anys. Aquesta dada se suma al conjunt d’indicadors que apunten un bon comportament de l’economia de la zona de l’euro en el 4T.

Economia portuguesa

L’indicador de clima econòmic es va estabilitzar a l’octubre. Aquest indicador es va situar en 2,1 punts per tercer mes consecutiu, després de registrar al juliol un màxim històric de 2,2 punts. Aquest registre apunta al manteniment d’un ritme de creixement robust de l’economia en el segon semestre, encara que amb una lleu desacceleració. L’indicador d’inversió, per la seva banda, es va situar en 9,5 punts al setembre, quart mes consecutiu de retrocés, fet que reflecteix una menor inversió en maquinària i equipaments. Aquest exercici està d’acord amb l’esperat alentiment del ritme de creixement de la inversió en el 3T i 4T 2017.

El procés de despalanquejament del sector privat va continuar en el 3T. En aquest trimestre, l’endeutament del sector privat representava el 212,2% del PIB, una reducció de 52,5 p. p. respecte al màxim observat al març del 2013 i de 6,7 p. p. en relació amb el 3T 2016. Aquesta evolució reflecteix la important reducció dels nivells d’endeutament tant de les empreses privades com dels particulars. En el cas de les empreses, la ràtio de palanquejament es va situar en el 137,7% del PIB al setembre, 3,5 p. p. menys que en el mateix període de l’any passat. En el cas dels particulars, la ràtio va caure fins al 74,5% del PIB, una reducció de 3,2 p. p. respecte al setembre del 2016.

Compartir: