Compartir: 
Els indicadors de sentiment de la zona de l’euro repunten a l’inici d’anyEls indicadors de sentiment de la zona de l’euro repunten a l’inici d’anyEls indicadors de sentiment de la zona de l’euro repunten a l’inici d’anyEls indicadors de sentiment de la zona de l’euro repunten a l’inici d’any

Els indicadors de sentiment de la zona de l’euro repunten a l’inici d’any. En particular, l’índex de sentiment empresarial compost (PMI) de la zona de l’euro va arribar als 58,6 punts (58,1 punts al desembre), el nivell més alt des del 2006 i en zona clarament expansiva (per sobre dels 50 punts). Per països, va destacar la millora de l’indicador a França, i el bon registre d’Alemanya, que es va mantenir en nivells no vistos des del 2011. Tot això apunta a una continuació del bon ritme de creixement a la zona de l’euro a l’inici del 2018.

La confiança del consumidor avança amb força. L’indicador de confiança de la Comissió Europea per al conjunt de la zona de l’euro va augmentar fins a situar-se en els 1,3 punts al gener, el nivell més alt aconseguit des de l’inici de la sèrie (el 2001). Aquesta dada suggereix que el consum privat es manté com un dels pilars del creixement de la zona de l’euro.

L’entorn econòmic afavoreix la circulació del crèdit. L’enquesta de préstecs bancaris del BCE mostra que el crèdit va continuar creixent en el 4T 2017, recolzat en un augment de la demanda en tots els segments i en una millora de les condicions al seu accés. Segons l’enquesta, l’entorn favorable de tipus d’interès i la major confiança van apuntalar el creixement de la demanda. Així mateix, les famílies van poder beneficiar-se de més facilitats per accedir al crèdit per a la compra de l’habitatge gràcies a les majors pressions competitives en el sector i a la disminució de la percepció del risc.

Economia portuguesa

El crèdit al sector privat modera la seva contracció fins al –3,6% interanual al novembre. Pel que fa a les llars, el crèdit al consum va avançar significativament (un +8,5% interanual) i el crèdit per a la compra d’habitatge va contenir la seva caiguda fins al –2,2% (enfront del –3,8% del 2016). No obstant això, per a les empreses, el crèdit va continuar caient amb força fins al –6,1%, en part explicat per les vendes de carteres (ajustant per aquest efecte, la caiguda s’ha situat en el –1,4% al novembre).

Les empreses portugueses, en el seu conjunt, preveuen augmentar la seva inversió un 3,7% el 2018, després d’haver-la incrementat un 5,5% el 2017. Aquest augment es concentrarà en les empreses de dimensions empresarials més grans (de més de 500 empleats), que estimen una taxa d’avanç del 13,4%. Cal destacar, així mateix, que una part important d’aquesta inversió es destinarà a augmentar la capacitat productiva, segons les respostes de l’Enquesta d’Inversió.

Les dades d’execució pressupostària mostren una millora notable dels comptes públics. El dèficit de les Administracions públiques (en termes de caixa) es va situar en 2.573,6 milions d’euros al final de l’any, un 38,4% per sota de l’any anterior. Aquest avanç va ser degut a un augment dels ingressos (+3,8%) superior al de les despeses (+1,6%). Això fa probable el compliment de l’objectiu de dèficit el 2017, de l’1,4% del PIB.

Compartir: