Compartir: 
Els indicadors de sentiment econòmic global continuen marcant bons registres en el 4TEls indicadors de sentiment econòmic global continuen marcant bons registres en el 4T

Els indicadors de sentiment econòmic global continuen marcant bons registres en el 4T. Així, al novembre, l’índex de sentiment empresarial (PMI) compost global es va mantenir en una còmoda zona expansiva (54,0 punts). A nivell sectorial, l’índex manufacturer va arribar al nivell màxim des del març del 2011, i el de serveis va continuar apuntant a avanços notables de l’activitat. A nivell regional, van tornar a destacar els forts registres de la zona de l’euro.

Els EUA continuen reportant bons resultats al final de l’any. En l’àmbit laboral, al novembre, es van crear 228.000 llocs de treball, una xifra significativa atesa la proximitat de l’economia nord-americana a la plena ocupació. La taxa d’atur es va mantenir en el 4,1% i els salaris van créixer un 2,5% interanual. D’altra banda, els índexs de sentiment empresarial (ISM) tant de manufactures com de serveis es van mantenir en una còmoda zona expansiva, tot i la lleu correcció mensual (58,2 i 57,4 punts, respectivament).

Xina: un bon mes per al sector exterior. En particular, les exportacions (en termes nominals i en dòlars) van créixer un considerable 12,3% interanual al novembre (millora important respecte al 6,8% d’octubre) gràcies a l’acceleració de les exportacions a les principals economies avançades i als països del sud-est asiàtic. Les importacions per la seva banda van créixer un 17,7% interanual (17,2% a l’octubre). La inflació es va moderar suaument (1,7% al novembre, 2 dècimes menys que a l’octubre).

Compartir: