Compartir: 
Els indicadors de sentiment empresarial mantenen un to sòlid a l’abrilEls indicadors de sentiment empresarial mantenen un to sòlid a l’abrilEls indicadors de sentiment empresarial mantenen un to sòlid a l’abrilEls indicadors de sentiment empresarial mantenen un to sòlid a l’abril

Els indicadors de sentiment empresarial mantenen un to sòlid a l’abril. Així, l’índex PMI compost per al conjunt de la zona de l’euro es va situar en els 55,2 punts, igualant el registre del mes anterior i en zona clarament expansiva (tot i la correcció registrada en els mesos de febrer i març). Per països, va destacar França, on l’índex va augmentar en 0,6 punts fins a situar-se en els 56,9 punts. En la mateixa línia, l’índex de sentiment econòmic (ESI) va mantenir el registre del mes anterior i es va situar en els 112,7 punts. Tot això apunta a un ritme de creixement econòmic sòlid en l’inici del 2T.

Prossegueix el dinamisme de l’activitat creditícia. Segons l’enquesta de préstecs bancaris del BCE per al 1T 2018, el crèdit a la zona de l’euro va seguir creixent de forma generalitzada en tots els segments. Així mateix, tant llars com empreses es van beneficiar d’una millora de les condicions d’accés al crèdit. De cara al 2T, s’espera que la demanda creditícia segueixi augmentant i que continuï la millora de les condicions d’accés al crèdit.

L’ajust fiscal a la zona de l’euro continua, refermat pel fort dinamisme econòmic. Concretament, el dèficit públic per al conjunt de la zona de l’euro va disminuir fins a situar-se en el 0,9% del PIB el 2017, 6 dècimes per sota del nivell registrat el 2016 i molt a prop del nivell de 2007 (0,6%). D’altra banda, el deute públic es va situar en el 86,7% del PIB el 2017, 2,3 p. p. per sota del registre del 2016, però encara per sobre del nivell precrisi (65% del PIB).

El PIB del Regne Unit sorprèn a la baixa i creix tan sols un 0,1% intertrimestral en el 1T 2018, un registre molt inferior al del trimestre anterior (0,4%). En termes interanuals, l’avanç es va situar en l’1,2%. A falta del detall pel costat de la demanda, el registre s’explica per una caiguda de la producció en el sector de la construcció i per un alentiment del creixement en el sector manufacturer.

Economia portuguesa

Les dades d’execució pressupostària revelen una millora important dels comptes públics. En particular, el dèficit de les Administracions públiques (en termes de caixa) es va situar en 377,3 milions d’euros a finals del 1T 2018, un 3,5% per sota del registre del mateix període de l’any anterior. Aquesta millora va ser deguda, en gran part, al bon acompliment dels ingressos fiscals i contributius, que van registrar un creixement del 5% interanual respecte al 1T 2017 davant la forta recuperació econòmica.

Els indicadors de sentiment econòmic es mantenen positius a l’abril. Concretament, l’indicador de clima econòmic es va situar en els 2,1 punts per segon mes consecutiu, un registre elevat i superior a la mitjana del 2017. Per sectors, va destacar la millora en el sector de la construcció. D’altra banda, la confiança dels consumidors també va millorar, d’acord amb les bones expectatives de recuperació del mercat de treball. Tot això assenyala el manteniment d’un ritme de creixement sòlid en l’inici del 2T.

Les condicions d’accés al crèdit es mantenen estables. En concret, segons l’enquesta de préstecs bancaris del BCE per al 1T 2018, els bancs van reportar criteris una mica menys restrictius en la concessió de crèdit a empreses. Això es va deure, en bona mesura, a unes majors pressions competitives i a una percepció de més qualitat de la demanda. Per la seva banda, la demanda de crèdit d’empreses va augmentar lleugerament, amb l’objectiu de cobrir necessitats de finançament d’inversió. De cara al 2T 2018, no s’esperen ajustos en els estàndards de concessió de crèdit a empreses i llars, tot i que sí s’espera un augment de la demanda de crèdit en tots els segments.

Compartir: