Compartir: 
Els inversors internacionals mantenen la cautela davant de la persistent incertesaEls inversors internacionals mantenen la cautela davant de la persistent incertesa

Les principals borses desenvolupades van evolucionar en un rang lateral durant bona part de la setmana, reflectint els dubtes dels inversors davant del nou rumb de la política econòmica als EUA i del resultat de les properes cites electorals a Europa. No obstant això, les declaracions del president Trump d’implementar ràpidament una important reducció de l’impost de societats van animar els inversors a augmentar la seva exposició al risc, cosa que va afavorir els actius de renda variable en les últimes sessions de la setmana (l’S&P 500 va assolir un nou màxim històric). Així, en el còmput setmanal, els avanços, tant de l’S&P 500 com de l’índex de borsa de la zona de l’euro, es van situar al voltant de l’1%.. Con todo, las declaraciones del presidente Trump de implementar rápidamente una importante reducción del impuesto de sociedades animaron a los inversores a aumentar su exposición al riesgo, lo que favoreció a los activos de renta variable en las últimas sesiones de la semana (el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico). Así, en el cómputo semanal, los avances, tanto del S&P 500 como del índice de bolsa de la eurozona se situaron en torno al 1%.

La incertesa política torna a agitar el mercat de bons sobirans europeus. Les cites electorals europees van monopolitzar de nou l’atenció dels inversors internacionals. En particular, aquesta setmana passada, França va ser el principal focus d’atenció amb l’inici de la campanya de Marine Le Pen, la candidata del partit d’ultradreta a les eleccions presidencials que tindran lloc els propers mesos d’abril i maig. Aquesta preocupació va quedar reflectida en la prima de risc del país, que va aconseguir el seu major nivell des del novembre de 2012. En general, els dubtes sobre el futur del projecte europeu es van traduir en un repunt generalitzat de les primes de riscos dels països de la perifèria. A Espanya, la prima de risc va arribar a situar-se en els 145 punts. Un repunt que es va dissipar, parcialment, els últims dies de la setmana.

La temporada de resultats corporatius del 4T 2016 als EUA segueix amb un to ferm. El creixement dels beneficis de les 353 companyies de l’índex S&P 500 que han presentat els seus comptes és del 5,2% interanual. A nivell sectorial, destaquen els increments particularment pronunciats en els sectors de les utilities i de les empreses financeres.

Compartir: