Compartir: 
Els mercats continuen digerint les implicacions del canvi de l’escenari polític nord-americàEls mercats continuen digerint les implicacions del canvi de l’escenari polític nord-americà

Cara i creu en els mercats de renda fixa i renda variable: el repunt de les yields sobiranes originat després de l’elecció de Trump ha tingut continuïtat aquesta setmana, encara que de forma més pausada. Els inversors segueixen anticipant una acceleració del creixement i de la inflació en els pròxims trimestres fruit d’una orientació fiscal més expansiva de la nova Administració americana. El selloff del deute públic dels EUA també s’està deixant notar en altres demarcacions, com a la zona de l’euro i al Japó. La yield del bund es va situar en el 0,3%, el seu major nivell des del març, i la del bo japonès al mateix termini va arribar al 0,04%, en màxims des de febrer. En aquest context, el Banc del Japó va mostrar la seva disposició per comprar deute públic de forma il·limitada per tal d’eradicar un repunt indesitjat dels tipus d’interès. Per la seva banda, Yellen va assenyalar davant del Congrés que una pujada del tipus oficial «podria ser apropiada relativament aviat», la qual cosa recolza que la segona pujada de tipus es materialitzi al desembre.

Els inversors reajusten les seves expectatives sobre la normalització dels tipus d’interès als EUA. Assumint que la Fed mourà fitxa al desembre, el mercat de futurs descompta ara una pujada del tipus oficial el 2017 i dues el 2018. Això compara amb les expectatives abans de les eleccions als EUA de cap pujada el 2017 i d’una el 2018.

La cara en els mercats globals l’encarnen les borses del bloc avançat, que han capejat millor el temporal d’incertesa. Les perspectives de major creixement i de tipus d’interès més elevats constitueixen condicions propícies per a la renda variable, en particular per al sector bancari.

Compartir: