Economia internacional


El sentiment econòmic global torna a caure

El sentiment econòmic global torna a caure . Així, al gener, l’indicador compost PMI, tot i que encara en zona expansiva (per sobre dels 50 punts), es va situar en el seu mínim des del setembre del 2016 (en els 52,1 punts), el que apunta a un ritme de creixement mundial més moderat en el 1T 2019. Aquest debilitament del ritme d’activitat global afecta tant manufactures com serveis. Amb tot, la desacceleració de l’activitat és lluny de ser homogènia en termes geogràfics, com testifica la recuperació de l’indicador sintètic d’activitat...

Pàgines