Economia internacional


Els indicadors d’activitat i sentiment econòmic dels EUA segueixen apuntant a avanços notables en el 3T

Els indicadors d’activitat i sentiment econòmic dels EUA segueixen apuntant a avanços notables en el 3T . En concret, els índexs manufacturers elaborats per la Fed de Nova York i de Filadèlfia d’octubre es van mantenir en territori expansiu, i significativament per sobre de la mitjana de llarg termini. En la mateixa línia, les vendes al detall i l’índex de producció industrial també van avançar de forma considerable al setembre. Aquestes bones dades corroboren la bona marxa de l’economia nord-americana en la segona meitat de l’any i donen suport a...

Pàgines