Compartir: 
L'activitat augmenta a l'inici del 2016, tot i que a un ritme menorL'activitat augmenta a l'inici del 2016, tot i que a un ritme menor

Els indicadors d'activitat apunten a una lleugera desacceleració del creixement a la zona de l'euro. L'índex PMI compost de la zona de l'euro recula fins als 53,5 punts al gener, però aquesta lleugera davallada no sorprèn, atès el repunt de la volatilitat financera durant les primeres setmanes de l'any. El nivell de l'índex assenyala, en tot cas, que l'expansió de l'activitat continua a bon ritme al gener. Per països, a Alemanya la recuperació prossegueix a més velocitat que el 2015. En canvi, a França l'índex reflecteix una expansió molt moderada. En els propers mesos, esperem que el descens del preu del petroli i l'efecte positiu del QE continuïn donant suport al creixement de la zona de l'euro.

En el 4T 2015, les condicions de concessió de crèdit van continuar millorant, segons l'enquesta de préstecs bancaris del BCE. Un trimestre més, les empreses van obtenir millors condicions creditícies. També van millorar les condicions de crèdit per a la compra d'habitatge, mentre que les del crèdit al consum van romandre pràcticament estables, contribuint en conjunt a impulsar el creixement del crèdit a la zona de l'euro. 

Compartir: