Compartir: 
La bona marxa de l'economia es reflecteix en tot un ventall  de variables econòmiquesLa bona marxa de l'economia es reflecteix en tot un ventall  de variables econòmiquesLa bona marxa de l'economia es reflecteix en tot un ventall  de variables econòmiques

Els indicadors avançats d'activitat mostren que el ritme de creixement es va accelerar lleugerament en el 1T i que podria situar-se al voltant del 0,8% intertrimestral (0,7% el 4T), tal com va anunciar el Ministre d'Economia i Competitivitat. En concret, l'índex PMI del sector manufacturer va augmentar una dècima el març, fins als 54,3 punts, situant-se en una còmoda zona expansiva.

Balanç molt positiu de l'ocupació al tancament del 1T. La xifra d'afiliats a la Seguretat Social va créixer significativament al març, amb la qual cosa acumula 20 mesos consecutius d'augments, descomptant-hi l'efecte estacional. El notable increment d'afiliats en el 1T apunta a una lleugera acceleració del ritme de creació d'ocupació en termes de la comptabilitat nacional, la taxa de variació intertrimestral de la qual podria situar-se en el 0,7%, d'acord amb l'augment de intensitat de la recuperació.

La inflació va recuperar terreny al març per segon mes consecutiu. Després de tocar fons al gener, amb una caiguda de l'1,3% interanual, la contracció de l'IPC es va suavitzar i l'avanç es va situar en el -0,7%. Aquesta millora s'explica, en gran part, per l'augment del preu del petroli respecte del mes anterior (+1,1%), tendència que esperem que es mantingui en els propers mesos.

Les AP comencen l'any amb una execució pressupostària d'acord amb el que es preveia. El dèficit consolidat de les AP (excloent-hi les CL) va ser del 0,51% del PIB al gener, similar al de l'any anterior. El dèficit de l'Estat va arribar fins a l'1,09% al febrer (respecte de l'1,22% del febrer de 2014), gràcies a la bona evolució de la recaptació impositiva, que va compensar l'increment de la despesa pública.

El 2014 va tancar amb un superàvit per compte corrent més gran que el que s'havia estimat. La revisió del Banc d'Espanya va situar el superàvit corrent en els 8.490 milions d'euros, per damunt dels 1.200 de la primera estimació, tot i que encara per sota dels 15.081 milions del 2013. La davallada anual va ser deguda a l'empitjorament del dèficit comercial de béns, pel fort augment de les importacions. Tot i així, durant els últims mesos, aquest dèficit s'ha anat reduint gràcies al menor cost de les importacions energètiques.

Compartir: