Compartir: 
La Comissió Europea revisa a l’alça el creixement de la zona de l’euroLa Comissió Europea revisa a l’alça el creixement de la zona de l’euro

La Comissió Europea revisa a l’alça el creixement de la zona de l’euro. En l’actualització de maig del seu escenari econòmic, la Comissió va augmentar la previsió de creixement de la zona de l’euro per al 2017 en 0,1 p. p., fins a l’1,7%, fruit d’una important revisió a l’alça per a Espanya (+0,5 p. p., fins al 2,8%) i Portugal (+0,2 p. p., fins a l’1,8%). La Comissió va observar que els riscos negatius sobre la zona de l’euro han disminuït (especialment els d’origen intern), tot i que l’economia segueix operant en un entorn d’elevada incertesa i riscos globals. En aquest sentit, va valorar positivament la millora del sentiment econòmic dels últims mesos, però va remarcar que encara no s’ha reflectit en les dades d’activitat. Així, a curt termini, la Comissió Europea estima que la zona de l’euro mantindrà el ritme d’avanç recolzada en la demanda domèstica i beneficiada per una política monetària acomodatícia, la millora de la confiança i l’acceleració de l’activitat global. No obstant això, també va destacar que existeixen llasts estructurals (com l’elevat endeutament i el baix creixement de la productivitat) que impedeixen una acceleració del creixement a mitjà termini.

La producció industrial de la zona de l’euro va augmentar un 1,9% al març. Aquest registre suposa una lleugera millora respecte a l’1,5% del mes passat i procedeix d’un avanç generalitzat entre els principals països de la zona de l’euro: 1,3% a Alemanya, 2,0% a França, 2,8% a Itàlia i 0,4% a Espanya. Així, la dada se suma a altres indicadors que reflecteixen que la major fermesa de la recuperació de la zona de l’euro se sustenta en una millora generalitzada entre països.

Compartir: