Compartir: 
La confiança del consumidor continua en nivells elevatsLa confiança del consumidor continua en nivells elevatsLa confiança del consumidor continua en nivells elevatsLa confiança del consumidor continua en nivells elevats

La confiança del consumidor continua en nivells elevats. Així, l’índex de confiança del consumidor elaborat per la Comissió Europea es va situar en els 0,4 punts a l’abril, un registre superior al del mes anterior (0,1) i la mitjana del 2017 (–2,5). Aquesta dada suggereix que de cara al 2T 2018 el consum privat es mantindrà com un dels pilars de l’expansió econòmica de la zona de l’euro.

Continua la millora del saldo per compte corrent de la zona de l’euro. En particular, el superàvit per compte corrent (acumulat de 12 mesos) va assolir els 408.100 milions d’euros al febrer, un registre equivalent al 3,7% del PIB i 3 dècimes per sobre de la dada registrada en el mateix període de l’any anterior. En termes de composició, aquesta millora es va veure afavorida pel fort augment del superàvit de la balança de serveis, que va més que compensar el deteriorament de les balances de béns i de rendes. De cara als propers mesos, esperem que el superàvit extern mantingui aquesta tendència a l’alça, gràcies al dinamisme de l’activitat global.

L’FMI revisa a l’alça les previsions de creixement per a la zona de l’euro, fins al 2,4% el 2018, 2 dècimes per sobre de les estimacions de fa tres mesos. Per països, la millora va ser generalitzada. Van destacar les revisions positives d’Espanya (+0,4 p. p., fins al 2,8%), Alemanya (+0,2 p. p., fins al 2,5%), França (+0,2 p. p., fins al 2,1 %) i Portugal (+0,4 p. p., fins al 2,4%). A mitjà termini, però, la taxa de creixement de la zona de l’euro es moderarà, llastada pel baix creixement de la productivitat i l’envelliment de la població.

Economia portuguesa

L’indicador coincident d’activitat apunta a una moderació del ritme de creixement en el 1T. Al març, l’indicador del Banc de Portugal va avançar un 1,8% interanual, un registre inferior al dels mesos precedents. Malgrat aquesta moderació en el ritme d’avanç, l’indicador es manté en nivells elevats.

El crèdit al sector privat va continuar la seva contracció al febrer (–1,9% interanual), tot i que a un ritme substancialment inferior a l’observat fa un any (del –4,4%). Tant el crèdit per a la compra d’habitatge com el crèdit concedit a societats no financeres es van contraure moderadament (–1,9% i –3,1%, respectivament). D’altra banda, el crèdit al consum va continuar creixent a dos dígits (12,6% interanual), fet que mostra la recuperació de la demanda interna.

Compartir: