Compartir: 
La demanda interna, clau en la recuperacióLa demanda interna, clau en la recuperacióLa demanda interna, clau en la recuperació

La demanda interna continua sent el motor de creixement. El desglossament del PIB del 3T mostra que la demanda interna va contribuir en 1 p. p. al creixement intertrimestral del PIB, gràcies al dinamisme del consum privat i públic. Tot i que el bon to de la inversió en equipament es va mantenir, la inversió en construcció es va contenir després del repunt dels primers trimestres de l'any. L'increment de la demanda interna va empènyer a l'alça les importacions, de manera que, malgrat el notable augment de les exportacions, la demanda externa va contribuir negativament al creixement del PIB (-0,2 p. p.). Els indicadors avançats del 4T apunten que el ritme de creixement (del 0,8% en el 3T) es manté al tram final de l'any.

La inflació es recupera segons el previst. Al novembre, la inflació va avançar 4 dècimes, fins al -0,3%, gràcies al comportament dels carburants i dels lubricants, els preus dels quals van davallar menys que en el mes anterior (en termes interanuals). Aquest canvi de rumb, que ja va començar a l'octubre, guanyarà intensitat en els pròxims mesos. Esperem que l'any tanqui amb una inflació positiva i que continuï a l'alça el 2016.

Probable desviació de l'objectiu de dèficit públic el 2015. La millora de l'execució pressupostària de l'Estat a l'octubre no serà suficient per compensar l'empitjorament de la Seguretat Social i les CA, així que serà difícil aconseguir l'objectiu de dèficit del 4,2% del PIB al final de l'any. Davant aquest risc de desviació, la Comissió Europea ha instat el Govern a presentar una actualització dels pressupostos per al 2016, en la qual es prenguin mesures per reduir el dèficit públic segons la trajectòria acordada.

El preu de l'habitatge es va mantenir estable en el 3T. El preu de taxació de l'habitatge lliure va recular un mínim 0,1% intertrimestral en el 3T, després del repunt del trimestre precedent. En termes interanuals, va avançar un 1,4% (un 1,2% en el 2T), la qual cosa assenyala el final de l'ajust dels preus de l'habitatge. De cara als pròxims mesos, s'espera que la tendència a l'alça dels preus es mantingui gràcies a la millora de les condicions de finançament i a l'escassetat d'estoc en determinades zones prime.

Compartir: