Compartir: 
La demanda interna es manté com a principal artífex del creixement de la zona de l’euro en el 2T 2018La demanda interna es manté com a principal artífex del creixement de la zona de l’euro en el 2T 2018La demanda interna es manté com a principal artífex del creixement de la zona de l’euro en el 2T 2018La demanda interna es manté com a principal artífex del creixement de la zona de l’euro en el 2T 2018

La demanda interna es manté com a principal artífex del creixement de la zona de l’euro en el 2T 2018. Eurostat va confirmar que l’economia de la zona de l’euro va avançar un 2,1% interanual (0,4% intertrimestral) en el 2T. Per components, la demanda interna va contribuir en 1,7 p. p. al creixement interanual del PIB (1,8 p. p. en el 1T). Es tracta d’un registre notable, basat en el bon comportament de la inversió, tot i la certa moderació en el ritme d’avanç del consum privat. D’altra banda, la demanda externa va tornar a flaquejar i va reduir la seva contribució fins als 0,4 p. p. (0,6 p. p. en el 1T) davant un ritme d’avanç modest de les exportacions de béns i serveis. De cara als propers trimestres, la robustesa de la demanda interna referma les bones perspectives de creixement a la zona de l’euro. De tota manera, les dades més recents de vendes al detall introdueixen alguns dubtes en aquest escenari.

Economia portuguesa

La Comissió Europea destaca la robustesa de l’economia portuguesa, tot i la desacceleració esperada en les taxes de creixement. En aquest context, el mercat de treball evolucionarà positivament recolzat, en bona part, per la millora de l’ocupació en els sectors més intensius en mà d’obra. Així mateix, s’espera una reducció del dèficit fiscal, tot i que la Comissió alerta que pot desviar-se lleugerament de l’objectiu d’ajust estructural previst, que és de 0,6 punts de PIB per al 2018 i el 2019. Finalment, al sector financer, malgrat els progressos realitzats, continuen existint alguns desafiaments, com continuar millorant la rendibilitat i reduint els crèdits morosos.

L’estoc de deute públic va augmentar fins als 248.225 milions d’euros al juliol, equivalent al 126,4% del PIB. L’augment de 1.552 milions d’euros respecte al mes de juny reflecteix l’increment de les emissions de deute a mitjà i llarg termini, on destaca la col·locació de deute en productes detallistes per un import de 1.000 milions d’euros. Tot això, en consonància amb el programa de finançament de Portugal, el qual, fins al moment, ja ha completat el 70% de les necessitats de finançament previstes per a l’any 2018. Part de l’augment, tanmateix, ha anat acompanyat d’un increment dels dipòsits del Govern en 338 milions d’euros, fins als 26.028 milions d’euros. A la fi de 2018 s’espera que la ràtio de deute públic se situï en el 123,1% del PIB, 2,6 p. p. per sota del nivell del 2017.

Compartir: