Compartir: 
L'economia espanyola tanca l'any amb un bon balançL'economia espanyola tanca l'any amb un bon balançL'economia espanyola tanca l'any amb un bon balanç

Els indicadors d'activitat van ser robustos al tancament del 4T. L'índex de la xifra de negocis del sector serveis va avançar el 4,9% interanual al desembre. El seu homòleg del sector industrial també va créixer a bon ritme (2,6% interanual), però l'alentiment de l'entrada de comandes a la segona meitat de l'any fa preveure un 2016 una mica més fluix per al sector secundari.

El dèficit comercial es va mantenir pràcticament estable el 2015. Malgrat que la caiguda del preu del petroli va suposar un estalvi en la factura energètica de 12.000 milions d'euros, el superàvit no energètic es va reduir en una quantitat similar a causa del fort augment de les importacions, que van créixer l'11,6% anual. De cara al 2016, el baix preu del petroli continuarà afavorint el saldo comercial.

El deute de les Administracions públiques amb prou feines va créixer al desembre i es va situar en 1.070 milers de milions d'euros. El deute públic al tancament del 2015 va arribar al 99,0% del PIB, segons les nostres previsions del PIB del 4T. L'elevat nivell, malgrat que és una mica inferior al que s'esperava, posa de manifest la importància de continuar amb els esforços de consolidació fiscal.

La taxa de morositat es va reduir fins al 10,1% al desembre. Els últims dos anys, la morositat s'ha reduït en 3,5 p. p. des del màxim al qual es va arribar al desembre de 2013. Es consolida, així, la tendència descendent dels crèdits dubtosos, que al desembre van recular el 21,8% interanual.

Compartir: