Compartir: 
L'expansió continua sent fortaL'expansió continua sent fortaL'expansió continua sent forta

Senyals mixtos dels indicadors d'activitat del maig. L'indicador de sentiment empresarial (PMI) del sector manufacturer va flexionar a la baixa, però la fortalesa del dels serveis, que representa dos terços de l'activitat econòmica, convida a l'optimisme pel que fa al creixement del 2T.

El ritme de creació d'ocupació es va mantenir al maig en taxes elevades, del 2,6% interanual, i continua el camí previst de suau desacceleració. El ritme de caiguda de l'atur registrat va accelerar (-7,7% interanual) i es va situar per sota dels 4 milions de persones per primera vegada des de l'agost del 2010.

La inflació es recupera mínimament al maig, fins al -1,0%. Quan encara no es coneix el detall per components, expliquen la dada la pujada dels preus de l'electricitat i un menor descens dels preus dels viatges organitzats en comparació amb el mes anterior. En els pròxims mesos, la inflació continuarà una tendència alcista, recolzada en un petroli més car i en el dinamisme del consum privat.

El saldo per compte corrent es manté estable al març, en l'1,4% del PIB. La lleugera reducció del dèficit de rendes primàries i secundàries va ser d'una magnitud similar al deteriorament del superàvit de béns i serveis. D'altra banda, el nombre de turistes internacionals va augmentar el 13,4% interanual en l'acumulat del març i l'abril.

El dèficit públic (excloses les CL) va arribar fins al 0,8% del PIB en el 1T 2016, el mateix nivell que el que es va anotar en el 1T 2015. El registre de l'Administració central i les CA va millorar, mentre que la Seguretat Social va reduir el seu superàvit. En aquest sentit, el compliment del nou objectiu del dèficit per al conjunt del 2016 (3,7% del PIB) no està assegurat.

La concessió de crèdit a les llars i les pimes avança a pas ferm. A l'abril, el crèdit a les llars per al consum va continuar a l'alça (33,5% interanual del començament de l'any ençà) i el crèdit per a la compra d'habitatge va corregir la mala evolució del 1T 2016 (34,5%). El crèdit a les pimes va continuar fluint (6,6%), però el destinat a les grans empreses es va contraure el 27,3%, a causa que es van fer servir més altres fonts de finançament.

Compartir: