Compartir: 
La incertesa política no afecta de moment la intensitat de la recuperacióLa incertesa política no afecta de moment la intensitat de la recuperació

L'FMI millora les previsions de l'economia espanyola. Apuja 2 dècimes el creixement previst el 2016, fins al 2,7%, i una dècima el previst el 2017, fins al 2,3%, unes xifres que estan d'acord amb les nostres previsions i les del consens d'analistes. Els indicadors d'activitat del 4T reforcen aquesta visió positiva. En concret, l'índex de la xifra de negocis de la indústria va avançar el 2,6% interanual al novembre i el seu homòleg de serveis, el 5,2% (mitjana mòbil de 3 mesos).

Repunt del comerç exterior de béns al novembre. Les exportacions de béns van augmentar el 2,8% interanual en l'acumulat de 3 mesos, a causa del comportament excepcional de les exportacions no energètiques, que van contribuir en 5 p. p. a l'avanç de les exportacions. No obstant això, cal destacar que també es va produir un fort increment de les importacions, del 2,7%, impulsades per la demanda interna.

La taxa de morositat del sector bancari es continua reduint. Al novembre, els crèdits dubtosos van davallar el 19,5% interanual, de manera que la taxa de morositat va baixar 3 dècimes, fins al 10,3%. Aquesta xifra se situa 2,4 p. p. per sota del registre d'un any ençà i mostra que els balanços bancaris estan cada vegada més sanejats. 

Compartir: