Compartir: 
La inflació dels EUA segueix la seva tendència alcista i el PIB del Japó va avançar moderadamentLa inflació dels EUA segueix la seva tendència alcista i el PIB del Japó va avançar moderadament

La inflació dels EUA va sorprendre a l’alça al gener i es va situar en el 2,5%, 4 dècimes per sobre del registre del mes anterior. Va destacar, de nou, el fort avanç del component energètic, especialment de la gasolina (+7,8% intermensual). Per la seva banda, la inflació subjacent es va emplaçar en el 2,3%, 1 dècima més que al desembre. Aquest repunt dels preus reforça l’escenari de CaixaBank Research que preveu tres pujades del tipus d’interès de referència de la Fed el 2017.

El Japó va créixer un moderat 1,0% en el conjunt de 2016. El PIB del 4T va avançar un 0,2% intertrimestral (1,6% interanual), lleugerament per sobre de les previsions de CaixaBank Research, però per sota de la resta de trimestres de l’any. El creixement va estar recolzat per la bona evolució de les exportacions, especialment gràcies a les vendes als EUA i la Xina. També va destacar l’avanç de la inversió residencial. Per contra, el consum privat, va continuar mostrant-se feble.

A la Xina repunta la inflació. Així, l’IPC va pujar fins al 2,5% interanual al gener (2,1% al desembre), el major registre des de maig de 2014. Aquesta dada d’inflació més elevada del que s’esperava s’explica, en bona mesura, per la pujada del preu del transport i dels aliments arran de la celebració de l’Any Nou Lunar.

Bon inici d’any dels emergents. L’indicador d’activitat agregat per al conjunt de països emergents elaborat per l’IIF apunta que al gener es va assolir una taxa de creixement econòmic del 6,4% (intertrimestral anualitzat), un augment d’1,1 p. p. respecte al mes de desembre. Això avala l’escenari de CaixaBank Research, que preveu una millora en les taxes d’avanç d’aquests països el 2017.

 

Compartir: