Compartir: 
La inflació es modera al maigLa inflació es modera al maig

La inflació es modera al maig. L’IPC general va pujar un 1,9% interanual (2,6% a l’abril) i l’IPC subjacent (sense energia ni aliments no elaborats), un 1,0% (1,2% a l’abril). La moderació de la inflació s’explica, en part, per la desacceleració del preu dels carburants (en termes interanuals).

Continua la moderació salarial. Segons l’enquesta trimestral del cost laboral, el cost salarial per treballador va disminuir un 0,3% interanual en el 1T i va arribar als 1.894,21 euros mensuals (sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari). Aquestes dades mostren que segueix la moderació salarial en un context en què encara no s’ha arribat a un acord sobre la negociació col·lectiva entre patronal i sindicats per a aquest any.

El deute del conjunt de les Administracions públiques va arribar al 100,4% del PIB en el 1T 2017. Per sectors, el deute de l’Administració central va pujar fins al 87,8% del PIB (87,0% en el 4T 2016), el de les comunitats autònomes es va mantenir pràcticament estable en el 24,8% del PIB, i el de les corporacions locals es va reduir lleugerament fins al 2,8% del PIB. L’elevat nivell de deute assenyala la importància de continuar amb els esforços de consolidació fiscal.

El preu del sòl va avançar un 6,2% interanual en el 1T 2017. La positiva evolució del preu del sòl apunta que el preu de l’habitatge mantindrà la seva tendència alcista en els pròxims trimestres.

Compartir: