Compartir: 
La millora de l’activitat es trasllada al mercat laboral

La confiança del consumidor augmenta de manera marcada. Al desembre, l’índex de confiança del consumidor per al conjunt de la zona de l’euro va arribar als –5,1 punts, el que representa el seu màxim dels últims 20 mesos. Així, la confiança del consumidor se suma a la millora d’altres indicadors d’activitat experimentada en els últims mesos i que apunta a una consolidació del ritme de creixement a la zona de l’euro.

Avanç dels costos salarials en el 3T. Els costos salarials per hora van augmentar a la zona de l’euro un 1,6% interanual en el 3T 2016, una mica per sobre del creixement mitjà del primer semestre. Per països, els costos salarials van avançar a major ritme a Alemanya (2,4% interanual) i a França (1,5%). Mentre que a Itàlia els costos salarials van registrar un creixement nul en l’esmentat 3T, després de diversos trimestres en negatiu.

Compartir: