Compartir: 
La recuperació de la zona de l’euro es consolida

La demanda interna, motor de la recuperació de la zona de l’euro en el 3T. La demanda interna va contribuir de manera significativa al creixement del PIB de la zona de l’euro en el 3T 2016 (+0,4 p. p.), amb majors avenços tant en el consum privat com en el públic. Per contra, la demanda externa va restar al creixement (–0,1 p. p.). De cara als propers trimestres, esperem que la demanda interna continuï sent el principal impulsor del creixement.

Les noves previsions del BCE indiquen que l’activitat de la zona de l’euro guanyarà fermesa. En l’actualització trimestral del quadre macroeconòmic, el BCE va augmentar lleugerament la previsió de creixement per al 2017 fins a l’1,7% (+0,1 p. p.) i va mantenir una lleugera desacceleració a mitjà termini (1,6% el 2018 i 2019). Pel que fa a la inflació, el BCE va revisar lleugerament a l’alça la previsió per al 2017 fins a l’1,3% (+0,1 p. p.) a causa del preu més elevat del petroli. No obstant això, s’espera una recuperació més gradual de les pressions inflacionistes de fons: 1,5% el 2018 i 1,7% el 2019, registres que no considera suficientment propers a l’objectiu (lleugerament per sota del 2%). En aquest context, la institució monetària va justificar l’extensió del QE per la lenta recuperació de la inflació.

Compartir: